เริ่ม

มาลองทำแบบทดสอบกันเลย

เริ่ม

คุณรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์มากน้อยเพียงใด?

ก่อนจะดื่มแอลกอฮอล์ ควรจะ...

ถูกทุกข้อ

รับประทานอาหารและดื่มน้ำเสมอเมื่อบริโภคแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารช่วยชะลออัตราการดูดซึมแอลกอฮอล์เข้าสู่กระแสเลือดเพราะแอลกอฮอล์จะถูกกักไว้ในกระเพาะอาหารนานขึ้น ส่วนการดื่มน้ำตามจะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ และวางแผนการเดินทางกลับบ้านเสมอ หากดื่มแล้วอย่าขับรถเด็ดขาด

คำถามต่อไป

การดื่มเบียร์เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มไวน์หรือเครื่องดื่มผสมอื่นๆ เช่น ค็อกเทล

ไม่ใช่

ดื่มมาตรฐานของเหล้า เบียร์ หรือไวน์ มีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เท่ากัน โดย 1 ดื่มมาตรฐานมีแอลกอฮอล์ประมาณ 10-15 กรัม ผลที่มีต่อร่างกายของคุณขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม ไม่ใช่ชนิดของเครื่องดื่ม

คำถามต่อไป

ข้อใดต่อไปนี้มีปริมาณแอลกอฮอล์มากที่สุด

ทั้งหมดมีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากัน

ปริมาณขนาดหนึ่งดื่มมาตรฐานของเหล้า เบียร์ หรือไวน์ล้วนมีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากัน หนึ่งดื่มมาตรฐานมักจะมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 10 กรัม ผลของแอลกอฮอล์ที่มีต่อร่างกายขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม ไม่ใช่ชนิดของเครื่องดื่ม

คำถามต่อไป

เด็กๆ สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เล็กน้อย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

ไม่ใช่

เด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ควรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยประการทั้งปวง การดื่มก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดผลเสียมากมาย ซึ่งรวมไปถึง ความบกพร่องต่อพัฒนาการของสมอง ความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้น ภาวะสุราเป็นพิษ ทั้งยังอาจได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุอีกด้วย

คำถามต่อไป

การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับรถจะส่งผลกระทบต่อ...

ถูกทุกข้อ

การดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถส่งผลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ การทำงานประสานกันระหว่างอวัยวะ และสายตา ข่าวดีก็คือการดื่มแล้วขับเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ลงชื่อร่วมให้คำมั่นสัญญาในโครงการ #JointhePact เพียงแค่กด "ใช่" เพื่อสัญญาว่าจะไม่ดื่มแล้วขับ

ใช่ คำถามต่อไป

ตับของคุณใช้เวลานานเท่าใดในการขับแอลกอฮอล์หนึ่งดื่มมาตรฐานออกจากร่างกาย

1 ชั่วโมง

ร่างกายใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการขับแอลกอฮอล์หนึ่งดื่มมาตรฐาน

คำถามต่อไป

ข้อใดคือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หากบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอม

ถูกทุกข้อ

การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายนำไปสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาพ เครื่องดื่มผิดกฎหมายมักมีคุณภาพต่ำและมีการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาล ไม่มีการเสียภาษี และมักจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ซึ่งส่งผลเสียต่อธุรกิจที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง

คำถามต่อไป

หากผู้ชายและผู้หญิงที่มีขนาดตัวเท่ากัน ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเท่ากัน จะได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์เท่าๆ กัน

ไม่ใช่

ตับย่อยสลายแอลกอฮอล์ด้วยเอนไซม์ที่มีชื่อว่า แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase - ADH) ผู้หญิงมีเอนไซม์ชนิดนี้ในร่างกายน้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งหมายความว่าผู้หญิงจะรู้สึกถึงผลของการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้ชาย แม้บริโภคเครื่องดื่มในปริมาณที่เท่ากัน

คำถามต่อไป

หากคุณต้องการลดปริมาณแคลอรี่ในเครื่องดื่ม คุณควรเลือกดื่มไวน์เท่านั้น เพราะเบียร์และเหล้าทำให้อ้วน

ไม่ใช่

ในไวน์หนึ่งแก้วที่มีปริมาณ 200 มิลลิลิตร มีแคลอรี่อยู่ประมาณ 200 แคลอรี่ เมื่อเทียบกันแล้ว เหล้าปริมาณ 25 มิลลิลิตร มี 50 แคลอรี่ และเบียร์หนึ่งขวดปริมาณ 330 มิลลิลิตร มี 150 แคลอรี่ โปรดจำไว้ว่าปริมาณแคลอรี่ในเครื่องดื่มของคุณขึ้นอยู่กับความแรงของแอลกอฮอล์ ขนาดของปริมาณเครื่องดื่มที่เสิร์ฟ และส่วนผสมหรือมิกเซอร์อื่นๆ ที่ใส่มาในเครื่องดื่มโปรดของคุณด้วย

คำถามต่อไป

การผสม เบียร์ ไวน์ และเหล้า ในเครื่องดื่ม จะทำให้คุณเมาเร็วขึ้น

ไม่ใช่

นี่เป็นความเชื่อที่มักเข้าใจกันผิดๆ แอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเบียร์ ไวน์ หรือเหล้าก็ตาม ผลของแอลกอฮอล์ที่มีต่อร่างกายขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม ไม่ใช่ชนิดของเครื่องดื่ม

คำถามต่อไป

ตอนนี้คุณรู้สึกว่ามีความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และผลของแอลกอฮอล์ที่มีต่อร่างกายมากขึ้นหรือไม่

คุณต้องการทำแบบทดสอบอีกครั้งหรือไม่

ให้คะแนนแบบทดสอบ

ความเห็นของคุณ

คุณต้องการทำแบบทดสอบอีกครั้งหรือไม่